About Me

16 sı ve Sonrasında Görünen Hava!
Bu yıl da biterken...
23 Aralık soğuk ve kar
Sevgili günlük...
Yonverter: Youtube'u Eğlenceye Dönüştürün!
Sinan Meydan'dan İki Kitap Daha
Genelimize Hitap Ediyor!
Dağlardaki Çocuklarımızdan!
World of Warcraft: Mists of Pandaria
TÜRKİYE’DE SPOR VE SPORCU

Last Posts

Hoşgeldiniz
EDEBİYAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ
TÜRK EDEBİYATI'NDA "GAZEL"
CAHİT SITKI TARANCI
ATİLLA İLHAN

Archive

2011 (10)
 April (10)

Popular Posts

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÖLÇME DEĞERLENDİRME 2
CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI ÖLÇME DEĞERLENDİRME 1
DİVAN EDEBİYATI ÖLÇME DEĞERLENDİRME TESTİ
YAHYA KEMAL BEYATLI
ORHAN VELİ

Comments

İbrahim YILDIRIM: Sevgili kardeşim, bilgiyi payl...
İbrahim YILDIRIM: Sevgili kardeşim, bilgiyi payl...
Murat: Slm siteniz çok güzel olmuş ba...

Search


HALK EDEBİYATI KAYNAKLARI :

1) Kaynaklar (Mehmet AÇA) 2) Araştırmaların Tarihi (M. Öcal OĞUZ) 3) Araştırma Yöntemleri (Metin EKİCİ ) 4) Anonim Halk Edebiyatı (Mehmet AÇA - A. Müge ERCAN) 5) Aşık Edebiyatı (Dilaver DÜZGÜN) 6) Tekke – Tasavvuf Edebiyatı (R . Bahar AKARPINAR – M. ARSLAN) 7) Halk Şiirinde Tür ve Şekil (Mehmet AÇA) 8) Gelenekten Geleceğe Halk Edebiyatı (Gülin Ö. EKER )

YENİ TÜRK EDEBİYATI KAYNAKLARI :

1) ABDÜLHAK HAMİD TARHAN (1991), Bütün Şiirleri 1, İstanbul: Dergah Yayınları 2) AKAY, Hasan (1998), Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fikirler, İstanbul: Kitabevi. 3) AKI, Niyazi (1989), Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi I. Başlangıçtan Cumhuriyet Devrine Kadar, İstanbul: Dergah 4) AKTAŞ, Şerif (1996), Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi I, Ankara: Akçağ Yayınları 5) ALANGU, Tahir (1959), Cumhuriyetten Sonra Hikâye ve Roman I, İstanbul: İstanbul Matbaası. 6) AKTAŞ, Şerif (2001), Yazılı ve Sözlü Anlatım (Kompozisyon Sanatı), Ankara: Akçağ Yayınları 7) AYTAŞ, Gıyasettin (2002), Tanzimat’ta Tiyatro Edebiyatı Tarihi, Ankara: Akçağ Yayınları. 8) ÇETİN, Nurullah (2007), Roman Çözümleme Yöntemi, Ankara: Öncü Kitap 9) ENGİNÜN, İnci (2002), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, İstanbul: Dergah Yayınları 10) ENGİNÜN, İnci (2006), Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan Cumhuriyet'e (1839-1923), İstanbul: Dergah Yayınları 11) KAPLAN, Mehmet (1997), Hikâye Tahlilleri, İstanbul: Dergah Yayınları 12) KIYMAZ, Ahmet (2000), Romanda Millî Mücadele (1918-1928 Arası), Ankara: Akçağ Yayınları

DİVAN EDEBİYATI KAYNAKLARI :

1) AKALIN, L. Sami (1966), Edebiyat Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Varlık Yayınevi. 2) BANARLI, Nihat Sami (1977), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi I-II, İstanbul: MEB Yayınları. 3) BAYRAKTUTAN, Lütfi (1998), Edebi Sanatlar: Açıklamalar ve Örnekler, Balıkesir: Akademi Yayınları. 4) BELVİRANLI, Ali Kemal (1965), Aruz ve Ahenk, İstanbul: Selçuk Yayınları. 5) CENGİZ, Halil Erdoğan (1967), Açıklamalı-Notlu Divan Şiiri Antolojisi, Ankara: Başnur Matbaası 6) ÇALIŞKAN, Adem (1992), Fuzûlî'nin Su Kasidesi ve Şerhi, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 7) KURNAZ, Cemal (1997), Divan Edebiyatı Yazıları, Ankara: Akçağ Yayınları. 8) MACİT, Muhsin (1996), Divan Şiirinde Ahenk Unsurları, Ankara: Akçağ Yayınları 9) OKTAY, Ahmet (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Ankara: Akçağ Yayınları.

27 Apr 2011
A. AŞAĞIDAKİ PARAGRAFLARDA TANITILAN SANATÇILARI YAZINIZ.

1. Memleketçi şiir yaklaşımıyla şiirlerini yazmıştır. Âşık Veysel gibi büyük bir ustayı Türk şiir dünyasına kazandırmasının yanı sıra Türklüğün milli kaynaklarına yönelmesi bakımından bu dönem şairleri arasında önemli bir yeri vardır. Bütünüyle Türk folkloruna yönelmiş ve halk şiiri formlarını kendine örnek almıştır. Anadolu'daki milli ruhu yeniden canlandırma çalışmalarına sanatı aracılığıyla büyük bir katkıda bulunur. Halay şiiri milli romantik dokunun izlerini taşır. Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı oyunlarındandır. ……………………………………………………………………………….

2. Anadolu insanını yakından tanıması şiirlerindeki milli romantik hissedişine kaynaklık etmiştir. Bireysel hissedişler, günlük hayat, tarih ve mazi, din ve tasavvuf, tabiat ve yurt güzellikleri, destanlar, halk hikâyeleri onun kaynaklarıdır. Bayrak şairi olarak bilinen sanatçıda tarihsel duyarlık, kuru bir geçmiş seviciliği değil, geçmişle gelecek arasında bilinçli bir kesişim anıdır. Şiirinde milli romantik açılım, duygusal patlamalar halinde kendisini ifade eder.
 ……………………………………………………………………………….

3. Okulunu yarıda bırakıp Milli Mücadele'ye bizzat katılmıştır. Mütareke günlerinde şiire başlamışsa da asıl ününü Cumhuriyet döneminde sağlamıştır. Şiirleri önce Büyük Mecmua'da daha sonra "Dergah, Varlık" ve "Oluş" dergilerinde yayımlanmıştır. Şiirde Faruk Nafiz'in izinde yürümüştür. "Gurbet şairi" olarak tanınır. Onun şiirindeki konularını "vatan sevgisi, savaş, aşk, köyünde, siperde ve daima gurbette olan Mehmetçik" oluşturur. Gurbet duygusunu bizzat yaşamış biridir.
……………………………………………………………………………….

 4. Şiirlerinde hece ölçüsünün özellikle on birli kalıbını kullanmıştır. Halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Sade, akıcı dili ve lirik şiirleri ile "memleket edebiyatının önde gelen şairleri arasındadır. Şiirleri, ölümden sonra bir kitapta toplanmıştır. Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin ustalarındandır. Şiirde ölçü ve uyağa önem vermiş, Halk şiiri geleneğinden yararlanmayı bilmiştir.
……………………………………………………………………………….

5. Deneme, eleştiri, günlük (günce) ve çeviri türündeki eserleri ile tanınır. Yazılarıyla genç şairlerin tanınmasında büyük emek harcadı. Edebiyatımızda eleştiri türünün yerleşmesinde yazılarıyla etkili olmuştur. Türkçenin özleşmesi, arılaşması için yıllarca adeta tek başına savaştı. Yazılarında hiç yabancı sözcük kullanmadı. Pek çok genç yazarı etkiledi. Eleştiri ve deneme türündeki yazıları önemlidir. Kabul edilmiş bazı değerleri yeniden ele alarak tartışmalara yol açtı."Günce"de ise yaşamının son iki yılında yazdığı günlükleri vardır. Deneme ve eleştiri yazıları Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Sözden Söze, Ararken, Diyelim, Söz Arasında, Okuruma Mektuplar, Söyleşiler adlı kitaplarda toplanmıştır.
 ……………………………………………………………………………….

6. Asıl mesleği hekimliktir; ama halkına, yurduna, ulusuna hizmeti ülkü edinmiş bir şair-yazar olarak ün yapmıştır. Atatürk ve yurt sevgisi, çocuklar, bağımsızlık en çok ilgilendiği tema ve konulardır. "Gelenekten kopmadan çağdaşa, evrensele açılma" anlayışıyla eserler vermiştir. Heceyle de, serbest nazımla da şiirleri vardır. “Dünyanın Bütün Çiçekleri” şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir. Şiirlerinden bazıları, Bir Çocuk Bahçesinde, Bağbozumu Sofrası, Çocuklar Gemisi, Yanık Hava, Bağımsızlık Gülü, Sakarya Meydan Savaşı ……………………………………………………………………………….

7. Şiiriyle eski şiir geleneğini yıkmış bir şairdir.Şiirde klişelere, şairaneliğe, benzetmelere, ölçü ve uyağa karşı çıkmıştır. Sokaktaki sade vatandaşı, onların dilini kullanarak anlatmıştır. Garip dönemi öncesinde klasik şiirler yazmış olan şair, ömrünün son yıllarında şiirlerinde halk şiirinden yarar-lanmıştır. Anlatamıyorum, Hürriyete Doğru şiirleriyle tanınmış ve sevilmiştir.Garip ön sözünü kaleme almıştır."Yaprak" dergisini çıkarmış ve bu dergi ile eski şiire bayrak açmıştır. ……………………………………………………………………………….

8. Türk edebiyatı tarihi alanındaki araştırmaları, özellikle Dede Korkut, Kâtip Çelebi ile ilgili çalışmalarıyla tanınmıştır.İlk dönemlerinde aruzla sonraları heceyle şiirler yazmıştır Bu Vatan Kimin şiriyle tanınmış ve sevilmiştir. ……………………………………………………………………………….
.

B. MİLLİ EDEBİYAT ZEVK VE ANLAYIŞINI SÜRDÜREN ŞİİR İÇİN DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) İŞARETLEYİNİZ.
 Şiirleri Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlanmıştır. ( )
 Sözcükleri genellikle mecaz anlamlarıyla kullanmışlardır. ( )
 Millî konular işlenmelidir. ( )
 Hece ölçüsünün yanında aruz; nazım birimi olarak dörtlükle halk şiiri nazım
şekillerini kullanmayı esas almışlardır. ( )
 Türk tarihi, milliyetçilik anlayışları, millî kültür unsurları, memleket manzaraları,
Anadolu insanı gibi temaları işlemişler, millî ve manevi değerlere yönelmişlerdir. ( )
 Sanatsız şiirler yazmayı savunmuşlardır. ( )
 Cumhuriyetin ilke ve inkılaplarının ışığında girilen yeni yönelimleri eserlerinde
yansıtmaya çalışmışlardır. ( )
 İyimser, umutlu, romantik bir tutulma Anadolu'nun, Anadolu insanının
 olumlu yönlerini şiirleştirmeyi amaçlamışlardır. ( )
 Yedi Meşaleciler Millî Edebiyat zevkini sürdüren şiire yakın durmaktadır. ( )

C. GARİP HAREKETİ İÇİN DOĞRU (D) YANLIŞ (Y) İŞARETLEYİNİZ.

 Sembolist şiire ve hece şairlerine tepki olarak doğmuştur. ( )
 Şiirimizde en köklü değişimleri Garipçiler yapmıştır. ( )
 Şiirin diğer sanatlarla (resim, müzik) ilişkisi önemli yer tutar. ( )
 Basit, sade, imgesiz şiirler yazmayı savunmuşlardır. ( )
 Şiirde biçim güzelliği her şeyin üstündedir. ( )
 Şiirde anlamın kapalı olması şiirlerin en temel özelliğidir. ( )
 Sözcükleri daha çok mecaz anlamlarıyla kullanmışlardır. ( )
 Şiirde toplum için sanat anlayışındadırlar. ( )
 Sıradan insanları ve onların dünyalarını şiirleştirmeyi esas almışlardır. ( )
 Ölçüye, uyağa, söz sanatlarına karşı çıkmışlardır. ( )
 Sürrealizm (gerçeküstücülük) ve dadaizm akımlarından etkilenmişlerdir. ( )

D.AŞAĞIDAKİ ESERLERİN HANGİ SANATÇILARA AİT OLDUĞUNU VE ESERLERİN TÜRLERİNİ YAZINIZ.

ESER -SANATÇI- TÜR
Bingöl Çobanları …………………………………………………………….. …………………………..
Kuvayı Milliye Destanı …………………………………………………………….. …………………………..
Han Duvarları …………………………………………………………….. …………………………..
Kitabe-i Seng-i Mezar …………………………………………………………….. …………………………..
Karartma Geceleri …………………………………………………………….. …………………………..
Ilgaz …………………………………………………………….. …………………………..
Destursuz Bağa Girenler …………………………………………………………….. …………………………..
Perçemli Sokak …………………………………………………………….. …………………………..
Aruza Veda …………………………………………………………….. …………………………..
Neredesin …………………………………………………………….. …………………………..
Comments

İbrahim YILDIRIM | 6 years 8 months ago
Sevgili kardeşim, bilgiyi paylaşmak güzel çalışmalarınız için tebrik ederim... yukarıda yer vermiş olduğunuz çalışma tarafımca emek verilerek hazırlanmıştır. Ya yayımlamayınız ya da isim belirtiniz... Lütfen EMEĞE SAYGI lütfen...


New Comment

Full Name:
E-Mail Address:
Your website (if exists):
Your Comment:
Security code: